Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia


Fülöpjakab, Templom u. 5.

Plébános
: Dr. Juhos Imre, atya

Hivatalos órák a Plébánia Hivatalban Fülöpjakabon:
Hétfő: 14.00 – 16.00 Szerda: 10.00 – 11.30

Szentmisék Plébánia Templomunkban:
hétfőn, kedden, szerdán 18.00 órakor
vasárnap 10.00 órakor lesznek, valamint első pénteken, fő- és ünnepnapokon.

Gyóntatás:
minden szentmise előtt fél órával lesznek, vasárnap nem lesz gyóntatás.

Elérhetőség:
tel: 06/30 30 261 7538.
e-mail: p.fulopjakab@gmail.com

Facebook: Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia

Templom búcsúja: (Nagyboldogasszony) augusztus 15-höz közelebb eső vasárnap

 


2016 augusztus elsejétől településünkre új plébános érkezett! 

 

Dr. Juhos Imrének hívnak, 1983-ban születtem és felvidékről Nádszeg egyházközségből származom.Az általános iskola befejezés után Pozsonyban az építészeti szakközépiskolában érettségit szereztem, majd hittanári képesítést, közben hitoktattam Szelőcén és Pozsonyeperjesen.Hivatásom a papi élet iránt már kiskoromtól fogva érlelődött bennem. Éppen ezért sokat köszönhetek szüleimnek, akiktől vallásos neveltetést kaptam. Két éves koromtól rendszeresen járok templomba, ministráltam és nagy örömmel szolgálok az oltár körül mind a mai napig.

Az, hogy hivatásom nem szűnt meg bennem, és csak egyre inkább növekedett, sokat köszönhetek azoknak, akik körül vesznek és itt megemlíteném plébánosomat is, dr. Herdics György tb. kanonok c. apát urat, aki kérésére engedélyt kaptam 2004-ben, hogy az Oltáriszentsége rendkívüli kiszolgáltatója legyek. Életem első határozott igenje ez volt, amikor kérését nem utasítottam el és a hívek előtt tett ígéretemben kijelentettem, hogy mindent megteszek azért, hogy méltón adom át Krisztus Testét hívő népének. Így még jobban kezdtem érezni, hogy helyem az Úr szőlőjében van. Mert, aki átéli Isten szeretetét és egyre inkább megy lelke Pásztora után észrevétlenül belenő ebbe a boldogságba, hiszen a hit ereje, amelyet ha kibontakozni engedünk magunkban megtermi gyümölcsét.2005-ben dr. Bábel Balázs a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye metroplota-érseke, fölvett papnövendékei közé és Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben Isten kegyelméből kezdtem meg teológiai tanulmányaimat.

2010-ben Kalocsán Szent Péter és Pál apostolok főünnepén nyertem el a papság szentségének méltóságát s Dunaszerdahelyre kaptam kápláni kinevezést. Itt szolgáltam 2 évet, s Pozsonyban a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskolán elnyertem a filozófia doktora címet. Majd 2012 augusztusában Kiskunfélegyházára, 2013 augusztusában Kecskemétre, mit Társszékesegyházi káplán és 2016. augusztus 1-jei hatállyal pedig Fülöpjakabra kerültem plébánosként Jakabszállás oldallagos ellátásával.

Célom, hogy jó pásztora legyek Egyházközségünknek, közelebb vigyem a híveket Istenhez a szentmisék, szentségek, szentelmények által. Mint plébános feladatomnak tartom, jelen lenni közösségeink életében, a fiatalok, a közép- és idős korosztály számára.Kérem az Úr segítségét, tartson meg hivatásomban, hogy méltón szolgálhassam, és hirdethessem az Ő Igéjét. Imádkozzunk egymásért, hogy a hitben állhatatosan kitartsunk, a reményben növekedjünk, és a szeretetben megmaradjunk.

Akiknek kérésük, óhajuk van személyem iránt bátran keressenek, akár a hivatalos órákban, vagy a szentmisék előtt-után.

 

Isten éltessen bennünket számos éven át!

Ft. PhDr. Juhos Imre, MBAplébános

 

 

 

FRISS HÍREK, AKTUALITÁSOK:

2016. december

- A hivatalos órákban szentmiséket lehet még előjegyeztetni a 2017-es év: Január, Február és Március hónapokra. Januártól a téli   időszámítás szerint a szentmisék délután 17.30 órától lesznek. Akik a jövő évben szeretnének házasságot kötni, kérem, jelezzék   szándékukat a Plébánia Hivatal e-mail címén.

- A sekrestyében 2017-es naptárakat lehet vásárolni a szentmisék után vagy a hivatalos órákban.
- Akik szeretnék megrendelni az Új ember c. hetilapot, kérem, jelezzék szándékukat a sekrestyében, Ilonka néninél. Egy évre az     előfizetés ára 10.335 Ft., félévre 5.170 Ft.
- A fenyőfák díszítése december 23-án, pénteken délelőtt 09.00 órától lesz. Buzdítom a híveket, a fiatalokat, hogy jöjjünk el s       öltöztessük ünnepi díszbe Templomunkat.
- Karácsony, Urunk Jézus Krisztus születése Parancsolt főünnep, amelyet szentmisén való részvétellel és munkaszünettel          szentelünk meg. Lustaságból történő elmulasztása halálos bűn.Kiemelt hírek