Bemutatkozó

Az alakuló ülés 2005. augusztus 18-án volt, a tizenhárom alapító 155.000,- Ft alaptőkével hozta létre az alapítványt. Az érdemi munkát 2006. július 3-án kezdtük meg, a két időpont között folyt a bejegyzés.

Alapítók: Rigó Imre, id. Konkoly Julianna, Kis Géza, Csáki Pál, Cseriné Lovas Éva, Kurucz Józsefné, Molnár Anita, Kovácsné Udvardi Mária, Polyák Tibor, Csáki Béla, Kovácsné Fehér Éva, Molnár József, Fekete István
Kuratórium: Bodor Sándor elnök, Fehérné Gáspár Katalin elnökhelyettes, Csankovszki Tibor, Tajti Sándor, Udvardi Béla

Az alapítvány adatai:

Név: Fülöpke A Gyermekekért alapítvány
Cím: 6116. Fülöpjakab, Felszabadulás u. 12.
Adószám: 18368668-1-03
Bankszámla szám: OTP 11732071-20042574
Bírósági végzés sz.: Pk. 60.041/2006/4. szám
Jogállása: Nem közhasznú, nyilvántartási szám: 56
Elnök: Bodor Sándor
Mobilszáma: 20/280-1001


Eddigi tevékenység:

 • Óvoda támogatása bábszínház látogatás útiköltségének finanszírozásával
 • Általános iskola támogatása:
  • Nyári táborozás támogatása
  • Legjobb tanulók jutalmazása a tanév végén
  • Legjobban tanuló osztály jutalmazása
  • Költészet napján diák előadók jutalmazása
  • Tanulmányi versenyek költségeinek finanszírozása
 • Szakközépiskolások részére ösztöndíj pályázat kiírása, finanszírozása
 • Falusi színtéren az Október 23-i megemlékezés szervezése
 • Rajzverseny diákok részére Március 15-e tiszteletére

 

Kivonat az alapító okiratból:

Az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében felsorolt alapítók az alábbiak szerint, tartós közérdekű célra létrehozzák a

FÜLÖPKE A GYERMEKEKÉRT

elnevezésű alapítványt.


1. Az alapítvány neve: FÜLÖPKE A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Székhelye: 6116. Fülöpjakab, Felszabadulás u. 12.
Képviselője: Bodor Sándor
Címe: 6116. Fülöpjakab, Petőfi u. 12.

1.1 Az alapítvány közhasznú tevékenysége az 1997. CLVI. Tv. 26. §. C) pontja szerint:

„4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”

1.2 Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak közvetve sem nyújt anyagi támogatást.

2. Az alapítvány célja a fülöpjakabi óvodai nevelésben, az általános iskolai oktatás-nevelésben résztvevők, valamint a továbbtanulók számára anyagi segítségnyújtás az alábbiak szerint:

2.1 Az általános iskolai oktatás-nevelés, az óvodai nevelés, a közművelődési könyvtár anyagi feltételeinek javítása, technikai, műszaki berendezéseinek beszerzése.

2.2 Tanulmányi programok, oktatási és kulturális kutatómunka támogatása, e témákban díjazott pályázatok kiírása.

2.3 Tanulmányi versenyek, kulturális vetélkedők szervezése, lebonyolítása és a versenyzők jutalmazása.

2.4 Iskolai és iskolán kívüli, óvodai, kulturális szabadidős programok szervezése, tanulmányi és jutalomkirándulások, téli-nyári táborozások támogatása.

2.5 A diáksport ösztönzése, szervezése, sportprogramok, versenyek támogatása.

2.6 Kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása.

Bodor Sándor elnök

Kiemelt hírek