FÜLÖPJAKABI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A Fülöpjakabi Polgárőr Egyesület 1993-ban alakult, azzal a céllal, hogy Fülöpjakab közbiztonságát erősítse.

Az akkori taglétszáma mára 81 főre emelkedett. A polgárőrségünknek nincs saját gépjárműve, hanem mindenki a saját autóját használja, melyre üzemanyag támogatást biztosítunk.
A polgárőrség munkájáról röviden csak annyit, hogy elsősorban bűnmegelőzési tevékenységet folytatunk, valamint rendezvények zavartalan lebonyolításában, illetve közlekedési forgalom irányításában nyújtunk segítséget. A bűnmegelőző tevékenység abban nyilvánul meg, hogy elsősorban az éjszakai órákban a település bel- és külterületén, átlagban 3-4 fős csoportok, gépjárművel figyelő szolgálatot látnak el. Amennyiben gyanús körülményt észlelnek, úgy kiértesítik a rendőrséget vagy más hatóságot (orvos, mentő).
2014-ben 150 alkalommal, közel 500 órában teljesítettünk szolgálatot. Együttműködési megállapodás alapján Kunszállás területére is átjárunk szolgálatonként, akik ugyanúgy viszonozzák ezt a szolgálatot.

Szintén együttműködés alapján, közös szolgálatokat látunk el lehetőségeinkhez mérten a rendőrséggel.
Munkánk hatékonysága igazából nem mérhető le, mivel számszerű eredményt nem tudunk felmutatni, hogy mennyi esetleges bűncselekményt akadályoztunk meg.
Új tagok jelentkezését is örömmel várjuk, akik büntetlen előéletű magyar állampolgárok és szívesen vállalnák az ilyen jellegű önkéntes munkát.

Takács Zoltán
polgárőrség elnöke

Kiemelt hírek